Oplysninger


Hørve Vandværk

 

Vallekildevej 25 - 4534 Hørve - Tlf 5965 6934 - Døgnvagt tlf 2945 3820 - E-mail: h.vandv@mail.dk - CVR nr. 58927112

Grundlæggende data

Bestyrelsen:

Per Skou Larsen, formand, tlf. 40311551

Jens Rubæk, næstformand

Erik Ardahl Jensen

Bent Eriksen

Poul-Werner Rasmussen


Suppleanter:

Kristian Laursen

Ulla Margrethe Hansen

 

Driftleder:

Karsten Sørensen, 29 45 38 20


Bogholderi:

Bodil Christensen, 59 65 69 34


Døgnvagt:

29 45 38 20


E-mail: h.vandv@mail.dk 
       Erik Ardahl Jensen

      Bogholderi Bodil Christensen


        Driftsleder Karsten Sørensen,


       Bent Eriksen  


        Poul-Werner Rasmussen     

       
      Jens Rubæk

       Supp.Kristian Laursen

    Formand Per Skou Larsen


Information

Der er døgnvagt over vandværket.


Vandværkets drift, herunder overvågning af boringer, oppumpning og udpumpning samt tryk følges på EDB.


Ved driftsforstyrrelser tilkaldes den vagthavende automatisk pr. telefon.


Kort over ledningsnet, hovedventiler og stophaner er indtegnet på digitale kort.


Vandværkets personale tegner selv disse kort.

Har du brug for et kort over vandtilslutningen til din ejendom, kan det fås på vandværket.