Oplysninger


Hørve Vandværk

  Vallekildevej 25 - 4534 Hørve - Tlf 5965 6934 - Døgnvagt tlf 2945 3820 - E-mail: h.vandv@mail.dk - CVR nr. 58927112

Grundlæggende data

Bestyrelsen:

Erik Ardahl Jensen, formand, tlf. 59 65 67 96

Jens Rubæk, næstformand

Bent Eriksen

Poul-Werner Rasmussen

Per Skou Larsen


Suppleanter:

Kristian Laursen

Ulla Margrethe Hansen

 

Driftleder:

Karsten Sørensen, 29 45 38 20


Bogholderi:

Bodil Christensen, 59 65 69 34


Døgnvagt:

29 45 38 20


Kontoret er åbent tirsdag og torsdag 10 - 12 og 13 - 16


E-mail: h.vandv@mail.dk 

   

 

       Formand Erik Ardahl Jensen

      Bogholderi Bodil Christensen


        Driftsleder Karsten Sørensen,


       Bent Eriksen       
               Poul-Werner Rasmussen     

       

      Jens Rubæk       Supp.Kristian Laursen       Per Skou Larsen

Information

Der er døgnvagt over vandværket.


Vandværkets drift, herunder overvågning af boringer, oppumpning og udpumpning samt tryk følges på EDB.


Ved driftsforstyrrelser tilkaldes den vagthavende automatisk pr. telefon.


Kort over ledningsnet, hovedventiler og stophaner er indtegnet på digitale kort.


Vandværkets personale tegner selv disse kort.

Har du brug for et kort over vandtilslutningen til din ejendom, kan det fås på vandværket.