Vandanalyser


Hørve Vandværk

 

Vallekildevej 25 - 4534 Hørve - Tlf 5965 6934 - Døgnvagt tlf 2945 3820 - E-mail: h.vandv@mail.dk - CVR nr. 58927112

Om hårdhed

Indholdet af calcium og magnesium bestemmer vandets hårdhed - et stort indhold giver hårdt vand, et lille indhold giver blødt vand.


Der stilles ikke vandkvalitetskrav til hårdhed, men den bør ligge mellem 5 og 30o. Vandet fra Hørve vandværk har en hårdhed på 13 - 15o.


Pjece om hvordan man læser en vandanalyse og de nyeste analyseresultater, kan fås på vandværket.