Vandværket


Hørve Vandværk

 

Vallekildevej 25 - 4534 Hørve - Tlf 5965 6934 - Døgnvagt tlf 2945 3820 - E-mail: h.vandv@mail.dk - CVR nr. 58927112

Fakta

I 2012 blev der indvundet og behandlet 132.356 m3 grundvand til ca. 1000 forbrugere.


Vandværkets indvindingstilladelse er på 145.000 m3.

Vandværket råder over 3 boringer, der hver yder ca. 33 m3/time.


Vandet ledes fra boringerne til et tårn og ned over iltningstrappen og efter et ophold i reaktions bassinet, igennem et sandfilter. Efter filtreringen ledes vandet til rentvandsbeholderne.


Herfra pumpes det efter behov direkte ud til forbrugerne ved hjælp af 5 stk. VLT-styrede rentvandspumper.


Ved spidsbelastning kan pumperne yde 120 m3/time. Normalt gennemsnitsforbrug er 15 m3/time. Hovedledningsnettet er på ca. 30 km.

Princip tegning

1 Boring med dykpumpe (3 stk.)

2 Iltningstårn

3 Reaktionsbassin 150 m3

4 Filter i gammel afdeling

5 Filter i ny afdeling

6 Rentvandsbeholder 300 m3

7 Rentvandsbeholder 170 m3

8 Trykpumpe (5 stk. = 128 m3 / time)

9 Forbruger